dijous, 11 de febrer de 2016

El cinema com a recurs educatiu


El cinema té el valor en si mateix de ser transmissor de comportaments humans. Des dels seus inicis, els relats que compta el cinema han afectat generacions de persones mitjançant els seus arguments, els seus continguts, les seves imatges i les seves idees. El cinema és cultura popular, art i espectacle. Les trames i els temes del cinema poden i han de ser portats a les aules o a les nostres cases com a element reflexiu i, per tant, orientador de comportaments. En els següents blogs es presenten algunes pautes per utilitzar el cinema a les aules o com a valor educatiu a casa i es fonamenta la seva necessitat i importància en la funció orientadora. S'incideix en el valor d'aprendre dels altres, en la importància de l'anàlisi de pel·lícules, en la introducció en els grans temes que tracta el cinema i en la seva importància en l'adquisició de la sensibilitat cap a valors expressius, cognoscitius i creatius: